GDPR

Izjava o varstvu podatkov (GDPR)

1. Upravljalec

Ime podjetja: Gluhicom, Žiri, d.o.o.

Sedež podjetja: Jezerska ulica 001, 4226 ŽIRI, Slovenija

Odgovorna oseba v podjetju za varstvo podatkov (zakoniti zastopnik ali predstavnik): Matija Gluhodedov, prokurist

2. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte in pospeševanja prodaje v elektronski pošti in na spletnih straneh. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo:

– naslov elektronske pošte

– ime

– priimek

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov oziroma na podlagi pogodbe. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila pridobljena oziroma s pogodbo.

Osebne podatke uporabljajo naš naslednji oddelek:

– Prodaja

3. Iznos zbirke osebnih podatkov

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države. Osebni podatki za obveščanje po elektronski pošti (ime, priimek in elektronski naslov) se lahko nahajajo na tujem strežniku na področju evropske unije pri ponudniku, ki 100% upošteva pravila GDPR.

4. Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika, njegove osebne podatke nemudoma, učinkovito in trajno izbrišemo.

Če bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov katerih namen je prenehal, nemudoma, učinkovito in trajno izbrisali.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

5. Pravice posameznika (osebe)

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva:

– vpogled

– popravek

– popoln izbris

– prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev

– prekinitev obdelave in hranjenja oziroma preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oziroma soglasja izvajala do njegovega preklica.

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki pridobljeni, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si